Učilište    Mentor
| Osijek | Đakovo | Pula | Split |

Javna Nabava


RADIONICE - JAVNA NABAVA
MALI LOŠINJ - ZATVORENO.

NAJAVA NOVIH TERMINA USAVRŠAVANJA (MALI LOŠINJ I ZAGREB) - DOSTUPNO OD 26. LIPNJA 2017.

Osobito nam je zadovoljstvo pozvati Vas na dvodnevnu radionicu iz područja javne nabave uz trodnevni boravak na otoku Lošinju.

Na dvodnevnoj radionici studiozno ćemo proći kroz novi Zakon prema niže navedenim temama te sakupiti ukupno 16 bodova.

Događaj (dan prvi):
Program redovitog usavršavanja u trajanju od 8 sati / 8 bodova.

Naziv programa usavršavanja:
Novine u pripremi dokumentacije u javnoj nabavi (istraživanje tržišta, prethodno savjetovanje, tehničke specifikacije, jednakovrijednost, podjela na grupe predmeta nabave).
Bitne novine u izradi dokumentacije o javnoj nabavi (s naglaskom na isključenje, uvjeti sposobnosti).
Priprema ponude u kontekstu novog Zakona (Zakon o javnoj nabavi).
Izvršnost odluke o odabiru, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma.
Dokumentacija za nadmetanje (prikazi na praktičnim primjerima, oblik i sadržaj, tehničke specifikacije).
Sposobnost gospodarskih subjekata (prikazi na praktičnim primjerima, isključenje gospodarskih subjekata iz sudjelovanja u postupku javne nabave, uvjeti i dokazi sposobnosti).
Ponuda (prikazi na praktičnim primjerima, oblik i sadržaj)
Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja (prikazi s praktičnim primjerima)

Planirani datum održavanja programa:
27. travanj 2017. (09:00 - 16:30)

Predavači (treneri) na radionici:
Ivica Pranjić / Apis I.T. d.o.o.
Robert Urek / PGŽ, voditelj pododsjeka za javnu nabavu

Mjesto održavanja programa:
Hotel Vespera****, Sunčana uvala 5, Mali Lošinj, dvorana Lemon 1 i Lemon 2

Evidencijski brojevi programa usavršavanja:
2017-0060 / 2017-0062 - PRIJAVE U TIJEKU!Događaj (dan drugi) :
Program redovitog usavršavanja u trajanju od 8 sati / 8 bodova.

Naziv programa usavršavanja:
Novine u EOJN RH, objave prema Zakonu o javnoj nabavi
Postupak pregleda i ocjene ponuda na praktičnom primjeru, zapisnik, odluka o odabiru/poništenju.
Jednostavna nabava u kontekstu novog Zakona o javnoj nabavi, opći akt naručitelja.
Objavljivanja i statistička izvješća u javnoj nabavi s prikazom na praktičnim primjerima.
Ponuda s prikazom na praktičnim primjerima (pregled, ocjena i isključenje ponuda).
Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja s prikazom na praktičnim primjerima.
Održiva javna nabava (opće upravljanje nabavom, ustrojstvo javne nabave kod naručitelja, zelena nabava).

Planirani datum održavanja programa:
28. travanj 2017. (09:00 - 16:30)

Predavači (treneri) na radionici:
Klaudija Kralj / Državni ured za središnju javnu nabavu
Vlasta Linić / grad Rijeka, viša savjetnica za pravne poslove

Mjesto održavanja programa:
Hotel Vespera****, Sunčana uvala 5, Mali Lošinj, dvorana Lemon 1 i Lemon 2

Evidencijski brojevi programa usavršavanja:
2017-0061 / 2017-0082 - PRIJAVE U TIJEKU!U iznosu kotizacije za Vas smo prema dobrom poslovnom običaju osigurali:

Prijevoz autobusima visoke turističke klase:
Zagreb, Karlovac, Bosiljevo, Vrbovsko, Delnice, Lokve, Vrata, Fužine.
U slučaju dovoljnog broja prijava iz Slavonije, osigurati ćemo i dodatnu liniju iz Osijeka.
Smještaj u hotelu Vespera**** all inclusive usluga, dan ranije radi odmora sudionika.
Vrhunske predavače i teme.
Gost predavač iznenađenja.
Radne materijale u tiskanom i e-obliku.
Prigodni domjenak nakon prvog dana radionica.

Obrazac prijave za dvodnevnu radionicu :                     Preuzeti ovdje
Program izobrazbe 27.04.2017. / Dvorana Lemon 1:   Preuzeti ovdje
Program izobrazbe 27.04.2017. / Dvorana Lemon 2:   Preuzeti ovdje
Program izobrazbe 28.04.2017. / Dvorana Lemon 1:   Preuzeti ovdje
Program izobrazbe 28.04.2017. / Dvorana Lemon 2:   Preuzeti ovdje


Kotizacija po sudioniku iznosi svega 2.250,00 kuna.

Radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da prijave dostavite što ranije.
Maksimalan broj sudionika po radionici - 50.
Ukupan broj sudionika na radionicama - 100.Seminar u tijeku!
Hvala svima na prijavama, a posebnu zahvalu upućujemo HEP-u kao zlatnom partneru učilišta Mentor.Učilište Mentor, ustanova za obrazovanje odraslih
A. Mihanovića 12/a, Đakovo
Marija Vlajčić, mag.oec, prof.
Tel: 031 822 438
Fax: 031 822 437
Mail: uciliste.mentor@gmail.com


Radujemo se zajedničkom druženju.

SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE – LICENCIRANJE

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama. Specijalistički program izobrazbe (licenciranje) u području javne nabave propisani je program i provodi se u okviru 50 nastavnih sati, a sastoji se od dva dijela:
~Programa izobrazbe u području javne nabave
~Pisanog ispita

Pisani ispit provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Pisanom ispitu može pristupiti osoba s potvrdom o završenom Programu izobrazbe. Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.


REDOVITO USAVRŠAVANJE – SAKUPLJANJE BODOVA

Završetkom specijalističkog programa izobrazbe, položenog ispita te dobivanja certifikata, obveznik postupka javne nabave mora se redovito usavršavati. Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, ali i svi oni koji o javnoj nabavi žele nešto naučiti.