Učilište    Mentor
| Osijek | Đakovo | Pula | Split |

Javna Nabava


OPATIJA - listopad 2018.
RADIONICA - JAVNA NABAVA

Poštovani naručitelji i ponuditelji!
Osobito nam je zadovoljstvo pozvati Vas na iznimno zanimljivu radionicu iz područja javne nabave.

Na radionici prolazimo kroz goruće teme i pitanja vezana za novi Zakon kao i provedbene propise te donosimo odgovore iz prve ruke.

Događaj:
Program usavršavanja u trajanju od 8 sati / bez bodova.

Nazivi programa usavršavanja:
1) Što novoga donose provedbeni propisi Zakona o javnoj nabavi – Ivan Palčić dipl.iur.,
    - Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave,
    - Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi,
    - Pravilnik o elektroničkoj dražbi u postupcima javne nabave,
    - Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave,
    - Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

2. Institut pojašnjenja i upotpunjenja ponuda prema novom Zakonu o javnoj nabavi, s primjerima iz prakse – Ante Loboja dipl.iur.,

3. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – primjena u praksi, te što očekuje naručitelje i gospodarske subjekte nakon
    18. travnja 2018. – Ivica Pranjić dipl.oec.,

4. Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, s primjerima iz prakse – Nina Čulina dipl.oec.,

5. Pravna zaštita u postupcima javne nabave prema novome Zakonu o javnoj nabavi, s najnovijom praksom Državne komisije -
    Anđelko Rukelj dipl.oec.
    - najčešće greške u dokumentaciji o nabavi,
    - utjecaj grešaka na postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti,
    - najčešće greške u postupku pregleda i ocjene ponuda,
    - kako uspjeti u žalbenom postupku,
    - što nakon odluke DKOM-a po žalbi.

Planirani datum održavanja programa:
5. listopad 2017. (10:00 - 17:00 sati)

Predavači (treneri) na radionici:
Nina Čulina dipl.oec., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ivan Palčić dipl.iur., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ante Loboja dipl.iur., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Anđelko Rukelj dipl.oec., Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Ivica Pranjić / Apis I.T. d.o.o.

Mjesto održavanja programa:
Hotel Academia****, Ul. Ivana Tkalčića 88 , Zagreb 10000


PRIJAVE U TIJEKU!Obrazac prijave za radionicu :                     Preuzeti ovdje
Program radionice 05.10.2017:                   Preuzeti ovdje


Kotizacija po sudioniku iznosi svega 950,00 kuna.

Uplate se obavljaju isključivo putem transakcijskog računa:
IBAN:HR0823400091510626190

Radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da prijave dostavite što ranije.
Maksimalan broj prijava - 200.Učilište Mentor, ustanova za obrazovanje odraslih
A. Mihanovića 12/a, Đakovo
Marija Vlajčić, mag.oec, prof.
Tel: 031 822 438
Fax: 031 822 437
Mail: uciliste.mentor@gmail.com


Radujemo se zajedničkom druženju.SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE – LICENCIRANJE

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama. Specijalistički program izobrazbe (licenciranje) u području javne nabave propisani je program i provodi se u okviru 50 nastavnih sati, a sastoji se od dva dijela:
~Programa izobrazbe u području javne nabave
~Pisanog ispita

Pisani ispit provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Pisanom ispitu može pristupiti osoba s potvrdom o završenom Programu izobrazbe. Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.


REDOVITO USAVRŠAVANJE – SAKUPLJANJE BODOVA

Završetkom specijalističkog programa izobrazbe, položenog ispita te dobivanja certifikata, obveznik postupka javne nabave mora se redovito usavršavati. Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, ali i svi oni koji o javnoj nabavi žele nešto naučiti.